Przebudowa i dostosowanie budynku Biura UDT w Opolu do obowiązujących warunków technicznych, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów prawa, dotyczących stanu technicznego budynków użyteczności publicznej, ZP-AN-30/18

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa i dostosowanie budynku Biura UDT w Opolu do obowiązujących warunków technicznych, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów prawa, dotyczących stanu technicznego budynków użyteczności publicznej, ZP-AN-30/18
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Numer wyniku 2116591