Budowa budynku sali narad wraz z zagospodarowaniem terenu

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa budynku sali narad wraz z zagospodarowaniem terenu
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454312009 Kładzenie glazury
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454211469 Instalowanie sufitów podwieszanych
454211414 Instalowanie przegród
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453210003 Izolacja cieplna
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
452625006 Roboty murarskie i murowe
452623004 Betonowanie
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452612116 Kładzenie płytek dachowych
452332513 Wymiana nawierzchni
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer wyniku 2116588