Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 8d

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 8d
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 2116574