Przebudowa kotłowni wbudowanej gazowej, instalacji gazu ziemnego, centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej dla budynku warsztatowego z punktem PAD w Nadleśnictwie Miękinia.

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa kotłowni wbudowanej gazowej, instalacji gazu ziemnego, centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej dla budynku warsztatowego z punktem PAD w Nadleśnictwie Miękinia.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453330000 Roboty instalacyjne gazowe
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452312007 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
Numer wyniku 2116564