Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 przy ul. Wysokiej 13 w Żorach (dobudowę sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, pomieszczeń dla Ludowego Klubu Sportowego i biblioteki) i przebudowę przyłącza gazu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 przy ul. Wysokiej 13 w Żorach (dobudowę sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, pomieszczeń dla Ludowego Klubu Sportowego i biblioteki) i przebudowę przyłącza gazu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454200007 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453430003 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453330000 Roboty instalacyjne gazowe
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311100 Instalowanie kotłów
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453140001 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
453120007 Instalowanie systemów alarmowych i anten
452625006 Roboty murarskie i murowe
452623004 Betonowanie
452621002 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452332221 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452233009 Roboty budowlane w zakresie parkingów
452150007 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2116561