Budowa boisk przyszkolnych wraz z urządzeniami małej architektury dla realizacji zadania pod nazwą „budowa bazy rekreacyjnej na terenie boiska SP 101 na potrzeby edukacyjne i mieszkańców osiedla”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa boisk przyszkolnych wraz z urządzeniami małej architektury dla realizacji zadania pod nazwą „budowa bazy rekreacyjnej na terenie boiska SP 101 na potrzeby edukacyjne i mieszkańców osiedla”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 453420006 Wznoszenie ogrodzeń
452623004 Betonowanie
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452122008 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
451127208 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2116558