Wykonanie w obiekcie czynnym zadania, pn.” Modernizacja budynku SPPP w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie w obiekcie czynnym zadania, pn.” Modernizacja budynku SPPP w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454500006 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
454430004 Roboty elewacyjne
454310007 Kładzenie płytek
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
453312204 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
453200006 Roboty izolacyjne
453170002 Inne instalacje elektryczne
453123110 Montaż instalacji piorunochronnej
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452623004 Betonowanie
452623107 Zbrojenie
452621208 Wznoszenie rusztowań
452613007 Kładzenie zaprawy i rynien
452613203 Kładzenie rynien
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 2116552