w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi pacjentów poddawanych rehabilitacji kardiologicznej w ramach badania klinicznego RESTORE współprowadzonego przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, w tym usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi pacjentów poddawanych rehabilitacji kardiologicznej w ramach badania klinicznego RESTORE współprowadzonego przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 730000002 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
850000009 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
Numer wyniku 2116551