Budowa budynku konferencyjno-edukacyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej w Brynku przy ul. Grabowej 3 na działkach o nr 742/46 i 395/454

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa budynku konferencyjno-edukacyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej w Brynku przy ul. Grabowej 3 na działkach o nr 742/46 i 395/454
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454421008 Roboty malarskie
454211005 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453312211 Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza
453312101 Instalowanie wentylacji
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453311100 Instalowanie kotłów
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453143200 Instalowanie okablowania komputerowego
453123103 Ochrona odgromowa
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452626502 Roboty w zakresie okładania
452625202 Roboty murowe
452623004 Betonowanie
452623107 Zbrojenie
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452331402 Roboty drogowe
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
452311130 Poziomowanie rurociągów
452311123 Instalacja rurociągów
452111000 Roboty budowlane w zakresie domów
451130002 Roboty na placu budowy
451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer wyniku 2116550