„Renowacja i konserwacja figury św. Jana Nepomucena w Środzie Śląskiej jako odświeżenie punktu turystycznego na mapie regionu Krainy Łęgów Odrzańskich”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Renowacja i konserwacja figury św. Jana Nepomucena w Środzie Śląskiej jako odświeżenie punktu turystycznego na mapie regionu Krainy Łęgów Odrzańskich”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 454531008 Roboty renowacyjne
452123140 Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712420006 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer wyniku 2116543