Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne – Kępiste-Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne – Kępiste-Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 441320004 Elementy przepustów
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452331000 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer wyniku 2116533