Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dwóch przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S86 w Katowicach – węzeł Agata

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dwóch przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S86 w Katowicach – węzeł Agata
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 2116527