Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: ,,Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztucznej trawy przy ZSPiP w Witoszycach” (branża elektryczna)

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: ,,Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztucznej trawy przy ZSPiP w Witoszycach” (branża elektryczna)
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer wyniku 2116522