Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla budowy wielopokoleniowego placu zabaw, tzw. Smoczego Skweru na terenie Parku Decjusza w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla budowy wielopokoleniowego placu zabaw, tzw. Smoczego Skweru na terenie Parku Decjusza w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 375352009 Wyposażenie placów zabaw
391136003 Ławki
450000007 Roboty budowlane
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
451127208 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451123307 Rekultywacja terenu
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer wyniku 2116514