Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453420006 Wznoszenie ogrodzeń
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
453156004 Instalacje niskiego napięcia
453153001 Instalacje zasilania elektrycznego
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452322217 Podstacje transformatorowe
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Numer wyniku 2116513