„Budowa ciągu pieszo-rowerowego z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 3804 S w ramach przebudowy drogi - odcinek od DW 793 do Potaszni”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Budowa ciągu pieszo-rowerowego z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 3804 S w ramach przebudowy drogi - odcinek od DW 793 do Potaszni”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 452332805 Wznoszenie barier drogowych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452122211 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451121006 Roboty w zakresie kopania rowów
Numer wyniku 2116512