„Kompleksowa rewitalizacja Gminy Książ Wielki”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Książ Wielki”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-07-11
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453200006 Roboty izolacyjne
453173005 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
453161006 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
453150008 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
453143107 Układanie kabli
453123103 Ochrona odgromowa
453123110 Montaż instalacji piorunochronnej
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452625123 Kamieniarskie roboty wykończeniowe
452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332939 Instalowanie mebli ulicznych
452332520 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452238004 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego
452231007 Montaż konstrukcji metalowych
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
451112134 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
451111009 Roboty w zakresie burzenia
773000003 Usługi ogrodnicze
773420009 Przycinanie żywopłotów
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
773141005 Usługi w zakresie trawników
Numer wyniku 2116504