Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Tychy w latach 2017-2023
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Tychy
Data publikacji 2018-07-04
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 2107563