Roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw, remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów drogowych oraz infrastruktury służącej drodze, w rejonach I, II i III na terenie Gdyni

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Roboty budowlane polegające na wykonywaniu napraw, remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów drogowych oraz infrastruktury służącej drodze, w rejonach I, II i III na terenie Gdyni
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Gdynia
Data publikacji 2018-07-04
Data składania ofert 19/07/2018, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332805 Wznoszenie barier drogowych
452332702 Malowanie nawierzchni parkingów
452332609 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452212406 Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli drogowych
452212107 Tunele zadaszone lub częściowo zadaszone
452211209 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
452211106 Roboty budowlane w zakresie mostów
Numer przetargu 2107413