Rewitalizacja części podobszaru nr 8 – Bytom Bobrek poprzez zaprojektowanie i wykonanie remontu – przebudowy budynków położonych w Bytomiu przy ul. Pasteura 1a, Pasteura 2-2a, Pasteura 3-3a, (...)

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Rewitalizacja części podobszaru nr 8 – Bytom Bobrek poprzez zaprojektowanie i wykonanie remontu – przebudowy budynków położonych w Bytomiu przy ul. Pasteura 1a, Pasteura 2-2a, Pasteura 3-3a, (...)
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Bytom
Data publikacji 2018-07-03
Data składania ofert 18/07/2018, Godzina 09:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452200005 Roboty inżynieryjne i budowlane
452113002 Roboty budowlane w zakresie budowy domów
452113404 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
710000008 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
712000000 Usługi architektoniczne i podobne
712220000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer przetargu 2105494