Wykonanie usługi konserwacji polegającej na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji Drogowego Mostu Składanego DMS-65 znajdującego się na terenie JW. 3248 w Dęblinie

Prace wysokościowe

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie usługi konserwacji polegającej na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji Drogowego Mostu Składanego DMS-65 znajdującego się na terenie JW. 3248 w Dęblinie
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 454422009 Nakładanie powłok antykorozyjnych
508000003 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
637123109 Usługi w zakresie eksploatacji mostów
713370009 Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją
Numer wyniku 2101249