Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 773400005 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
773150001 Usługi w zakresie siewu
773141005 Usługi w zakresie trawników
773120000 Usługi usuwania chwastów
909220006 Usługi zwalczania szkodników
909210009 Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków
909113009 Usługi czyszczenia okien
909112008 Usługi sprzątania budynków
906000003 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
906300002 Usługi usuwania oblodzeń
906200009 Usługi odśnieżania
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
Numer wyniku 2101240