BUDOWA POMNIKA PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W WĄGROWCU

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł BUDOWA POMNIKA PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W WĄGROWCU
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
453151009 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
452332214 Malowanie nawierzchi
452324525 Roboty odwadniające
451113001 Roboty rozbiórkowe
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2101224