Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce z podziałem na dwie części: Część nr 1 : „Przebudowa drogi - ulica Szkolna w Gaworzycach w km 0+000 - 0+200 (działka nr 1011) [intensywne opady deszczu i gradu, czerwiec 2017 r.]” Część nr 2: „Przebudowa drogi ul. Mechaniczna w Gaworzycach w km 0+000+0+330 ( dz. nr 1187,6, 1187/2, 1185/14 część, 1185/24 część) [intensywne opady deszczu i gradu, sierpień 2017]

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa dróg gminnych na obszarze gminy Gaworzyce z podziałem na dwie części: Część nr 1 : „Przebudowa drogi - ulica Szkolna w Gaworzycach w km 0+000 - 0+200 (działka nr 1011) [intensywne opady deszczu i gradu, czerwiec 2017 r.]” Część nr 2: „Przebudowa drogi ul. Mechaniczna w Gaworzycach w km 0+000+0+330 ( dz. nr 1187,6, 1187/2, 1185/14 część, 1185/24 część) [intensywne opady deszczu i gradu, sierpień 2017]
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
453162131 Instalowanie oznakowania drogowego
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324525 Roboty odwadniające
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 2101214