Poprawa techniczna budynku Ośrodka Zdrowia w Łagowie w ramach inwestycji Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Poprawa techniczna budynku Ośrodka Zdrowia w Łagowie w ramach inwestycji Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452625226 Roboty murarskie
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2101212