BUDOWA LINARIUM W PARKU 600-LECIA W WĄGROWCU

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł BUDOWA LINARIUM W PARKU 600-LECIA W WĄGROWCU
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452121409 Obiekty rekreacyjne
452121203 Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Numer wyniku 2101206