Modernizacja instalacji wewnętrznego oświetlenia ogólnego wraz z projektem wykonawczym w budynkach A, B, C Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie w ramach zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków A, B, C Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Modernizacja instalacji wewnętrznego oświetlenia ogólnego wraz z projektem wykonawczym w budynkach A, B, C Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie w ramach zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków A, B, C Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 315240005 Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
905200008 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
Numer wyniku 2101193