Wykonanie projektu zagospodarowania terenu zieleńca przy ul. Kasprowicza

Zagospodarowanie terenu, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie projektu zagospodarowania terenu zieleńca przy ul. Kasprowicza
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 713230008 Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej
712480008 Nadzór nad projektem i dokumentacją
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
712420006 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
Numer wyniku 2101189