ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ WIATRÓWKI w km 0+160,50 do km 0 + 645,70 Projekt finansowany ze środków „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie innym, niż podejmowanie działalności gospodarczej, z wyłączeniem projektów grantowych. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ WIATRÓWKI w km 0+160,50 do km 0 + 645,70 Projekt finansowany ze środków „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie innym, niż podejmowanie działalności gospodarczej, z wyłączeniem projektów grantowych. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2101184