Zadanie Nr 1 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu”; Zadanie Nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14”; Zadanie Nr 3 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90”; realizowane w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zadanie Nr 1 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu”; Zadanie Nr 2 pn.: „Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14”; Zadanie Nr 3 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90”; realizowane w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453500005 Instalacje mechaniczne
453200006 Roboty izolacyjne
Numer wyniku 2101183