Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Zabytki- konserwacja i renowacja

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 717000005 Usługi nadzoru i kontroli
715400005 Usługi zarządzania budową
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
713100004 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
925220006 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
Numer wyniku 2101151