Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach i Szkoły Podstawowej w Biedaszkach

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach i Szkoły Podstawowej w Biedaszkach
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 454421008 Roboty malarskie
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454100004 Tynkowanie
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453311007 Instalowanie centralnego ogrzewania
453200006 Roboty izolacyjne
452625006 Roboty murarskie i murowe
452612109 Wykonywanie pokryć dachowych
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2101149