Sukcesywna dostawa zestawów do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego i systemu aspiracyjno – próżniowego do pobierania krwi.

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Sukcesywna dostawa zestawów do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego i systemu aspiracyjno – próżniowego do pobierania krwi.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 336965000 Odczynniki laboratoryjne
331925007 Probówki
331413003 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
Numer wyniku 2101148