Przebudowa budynku i rozbudowa o klatkę schodową, dla dostosowania do aktualnych wymagań ochrony pożarowej oraz rozbudowa budynku biurowego o część warsztatowo-magazynową

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa budynku i rozbudowa o klatkę schodową, dla dostosowania do aktualnych wymagań ochrony pożarowej oraz rozbudowa budynku biurowego o część warsztatowo-magazynową
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453310006 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453312101 Instalowanie wentylacji
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452150007 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
Numer wyniku 2101139