Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu wraz z przeprowadzeniem prac remontowo-budowlanych w celu dostosowania pomieszczenia archiwum anatomii patologicznej na potrzeby Biobanku, budynek kuchni na terenie Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5, PN-60/18/DF

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu wraz z przeprowadzeniem prac remontowo-budowlanych w celu dostosowania pomieszczenia archiwum anatomii patologicznej na potrzeby Biobanku, budynek kuchni na terenie Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5, PN-60/18/DF
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453430003 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
453324007 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
453312204 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453111001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
452324604 Roboty sanitarne
452151431 Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych
Numer wyniku 2101137