Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji p.n.: „Koncepcja renaturyzacji i adaptacji rzeki Mlecznej do zmian klimatu” realizowanej w ramach projektu p.n.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia (LIFE14 CCA/PL/000101)"

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji p.n.: „Koncepcja renaturyzacji i adaptacji rzeki Mlecznej do zmian klimatu” realizowanej w ramach projektu p.n.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia (LIFE14 CCA/PL/000101)"
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713222003 Usługi projektowania rurociągów
Numer wyniku 2101132