Przebudowa drogi powiatowej nr 1033K z podziałem na Zadania

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi powiatowej nr 1033K z podziałem na Zadania
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 452332908 Instalowanie znaków drogowych
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452332537 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331505 Roboty w zakresie regulacji ruchu
452331402 Roboty drogowe
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452220009 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451110008 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2101130