Usługa opieki serwisowej systemu SIMPLE.BAZUS dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługa opieki serwisowej systemu SIMPLE.BAZUS dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 722600005 Usługi w zakresie oprogramowania
722500002 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
Numer wyniku 2101121