Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 65 w miejscowości Olecko - II postępowanie

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 65 w miejscowości Olecko - II postępowanie
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452332214 Malowanie nawierzchi
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452323108 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
451113001 Roboty rozbiórkowe
Numer wyniku 2101117