Budowa Obwodu Utrzymania Drogi (OUD TATARY) jako etap budowy drogi ekspresowej S-7 Olsztynek ( S51) – Płońsk ( S10 ) na odcinku Nidzica – Napierki

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa Obwodu Utrzymania Drogi (OUD TATARY) jako etap budowy drogi ekspresowej S-7 Olsztynek ( S51) – Płońsk ( S10 ) na odcinku Nidzica – Napierki
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
453123110 Montaż instalacji piorunochronnej
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452324518 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452132218 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Numer wyniku 2101115