Budowa ścieżki rowerowej Gostkowo - Niepart

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa ścieżki rowerowej Gostkowo - Niepart
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 452333002 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
452331622 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
Numer wyniku 2101109