Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452556005 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
452324233 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
452324109 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2101105