Wykonanie instalacji wentylacji i chłodzenia wybranych pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Pawilonu Stacjonowania Ratowników Medycznych WS-SPZOZ w Zgorzelcu realizowanego w ramach projektu MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WS SP ZOZ W ZGORZELCU POPRZEZ WYKONANIE NIEZBĘDNYCH INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH - POIiŚ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Wykonanie instalacji wentylacji i chłodzenia wybranych pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Pawilonu Stacjonowania Ratowników Medycznych WS-SPZOZ w Zgorzelcu realizowanego w ramach projektu MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WS SP ZOZ W ZGORZELCU POPRZEZ WYKONANIE NIEZBĘDNYCH INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH - POIiŚ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 454421008 Roboty malarskie
454211469 Instalowanie sufitów podwieszanych
453312008 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
453110000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
713210004 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
Numer wyniku 2101095