Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu”

Zagospodarowanie terenu, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 716300003 Usługi kontroli i nadzoru technicznego
715200009 Usługi nadzoru budowlanego
712470001 Nadzór nad robotami budowlanymi
Numer wyniku 2101090