Remont drogi powiatowej nr 5608S odc. od skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Gaszowice do skrzyżowania z ul. Wolności w m. Sumina. CZĘŚĆ I - Przepust drogowy w m. Sumina km 1+322,70

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Remont drogi powiatowej nr 5608S odc. od skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Gaszowice do skrzyżowania z ul. Wolności w m. Sumina. CZĘŚĆ I - Przepust drogowy w m. Sumina km 1+322,70
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 452210002 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2101089