Budowa wieży widokowej na Trójgarbie w ramach projektu pn.: EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – etap II – sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Budowa wieży widokowej na Trójgarbie w ramach projektu pn.: EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU – etap II – sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453150008 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452620001 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
452610004 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego
452232101 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 2101086