Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w dzielnicy Kamień z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w dzielnicy Kamień z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452626007 Różne specjalne roboty budowlane
452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków
452161218 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Numer wyniku 2101080