Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Widuchowa wraz z przebudową zjazdu z drogi krajowej nr 31. IV postępowanie

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Widuchowa wraz z przebudową zjazdu z drogi krajowej nr 31. IV postępowanie
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
452332207 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
452331244 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
452324525 Roboty odwadniające
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112134 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
Numer wyniku 2101078