Obsługa geodezyjna i regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Katowice

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Obsługa geodezyjna i regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Katowice
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 700000001 Usługi w zakresie nieruchomości
701000002 Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych
713550001 Usługi pomiarowe
713540004 Usługi sporządzania map
Numer wyniku 2101071