Dostawa sprzętu wraz z montażem do klubu filmowego w ramach projektu „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.

Maszyny biurowe , sprzęt komputerowy, pakiety oprogramowania i materiały - Maszyny biurowe, urządzenia komputerowe

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa sprzętu wraz z montażem do klubu filmowego w ramach projektu „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2018-06-29
Kod CPV 323430009 Wzmacniacze
386520000 Projektory filmowe
513130009 Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych
Numer wyniku 2101065